Regulamin

I) Ogólne

II) Zakres

III) Zamówienia

IV) Procedura zamówień

V) Formy płatności

VI) Dostawa

VII) Reklamacje i zwroty

VIII) Postanowienia końcowe


I) Ogólne

1. www.ochronadrewna.pl jest sklepem internetowym. Właścicielem sklepu jest firma Kurt Obermeier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dzięcielin

Dane Firmy:

NIP: 5951486393
KRS: 0000822756

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł

2. Realizacja sprzedaży w sklepie www.ochronadrewna.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację przez klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. Sklep obejmuje zasięgiem terytorialnym teren RP.

3. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

6. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.


II) Zakres

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.ochronadrewna.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich.

3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.


III) Zamówienia

1. Zamówienia rejestrowane jest w systemie ochronadrewna.pl przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.

3. W momencie wysłania i potwierdzenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Kurt Obermeier Polska Sp. z o.o.- właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Otrzymany e-mail jest zarazem ostatnim etapem potwierdzającym przyjęcie złożonego zamówienia ze strony sklepu.

4. W niektórych przypadkach sklep, może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

5. Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy", z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę Kurt Obermeier Polska Sp. z o.o. w ciągu 10 dni, zostaną automatycznie anulowane a klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy klient poinformuje pracownika o zaistniałych problemach z zapłatą, zamówienie otrzymuje status "z problemami".

6. Firma Kurt Obermeier Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

7. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.


IV) Procedura zamówień

1. Zamówienia można składać 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

2. Proces składania zamówienia "krok po kroku":

* Wybierz interesujące Cię produkty,

* Wciśnij przycisk "Dodaj do koszyka",

* W polu ilość wpisz ile produktów z danej kategorii ma być dodanych do zamówienia.

* Wciśnij przycisk "Złóż zamówienie",

* Jeżeli jesteś nowym klientem wypełnij formularz wpisując aktualne dane. Klienci wpisani do naszej bazy mogą zarejestrować się w sklepie podając jedynie e-mail i hasło,

* Wybierz sposób zapłaty i potwierdź zamówienie.


V) Formy płatności

Sklep www.ochronadrewna.pl preferuje następujące formy płatności:

a. Płatność karta kredytową za pośrednictwem szybkich płatności.

b. Gotówka przy odbiorze - odbiór osobisty
Odbiór osobisty możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu daty oraz godziny odbioru z pracownikiem sklepu internetowego telefonicznie bądź e-mail. Nie akceptujemy płatności karta płatnicza/kredytowa.

c. Za pobraniem: Po dodaniu produktów do koszyka klient ma opcje wyboru transportu za pobraniem.

VI) Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.ochronadrewna.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdorazowo możliwy jest odbiór osobisty towaru.

2. Koszt transportu wyliczany jest na stornie sklepu internetowego po dodaniu produktów do koszyka.

3. Termin realizacji zamówienia może wynosić do 21 dni roboczych. Jednak dokładamy wszelkich starań aby towar dotarł do klienta w czasie nie przekraczającym 3 dni robocze.

4. Sklep nie dokonuje wysyłki zamówionych towarów w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia jednakże można składać we wszystkie dni. Numer telefonu jest wymagany celem zachowania procedury sklepu, a mianowicie - w szczególnych wypadkach - telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz ustalenie wysokości zaliczki.

5. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 16.00 zostaną zrealizowane najwcześniej w poniedziałek.

6. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.

7. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


VII) Reklamacje i zwroty

1. Sklep www.ochronadrewna.pl rozpatruje składane przez klienta reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacje można składać w okresie obowiązywania gwarancji.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się pod nr tel. +48 692 927653 lub drogą elektroniczną: jakub.januszewicz@gmail.com. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę w formie spisanego przez kuriera protokołu (uszkodzenia mechaniczne z widocznymi uszkodzeniami opakowania jeśli produkt posiada opakowanie jednostkowe). W przypadku stwierdzenia wad technologicznych podstawą reklamacji będzie pisemne zgłoszenie reklamacyjne przesyłane na adres jakub.januszewicz@gmail.com wraz z kopią dokumentów potwierdzających zakup towaru (faktura lub paragon oraz dokument WZ).

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego spoczywają na kliencie. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopie faktury oraz dowód dostawy (WZ).

4. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O ochronie praw konsumentów" z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy oraz fakturę zakupu. Firma Kurt Obermeier Polska Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym lub na konto bankowe w formie przelewu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

6. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

7. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, a ewentualne uszkodzenia zwracanego przez klienta towaru będą skutkowały odmową przyjęcia zwrotu.
8. Klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny. Uwaga! Towar zostanie przyjęty pod warunkiem, że nie posiada śladów użytkowania (dotyczy to również firmowego opakowania produktu).

VIII) Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Kurt Obermeier Polska Sp. z o.o., właścicielem sklepu www.ochronadrewna.pl

2. Istnieje prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu oraz zdjęcia produktów (a w szczególności wybarwienia oferowanych produktów) mogą wykazywać nieznaczne różnice w stosunku do stanu faktycznego. Różnice, o których mowa wyżej mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, odcień, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Serwis www.ochronadrewna.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych.

4. Opublikowane na stronie sklepu internetowego www.ochronadrewna.pl produkty, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt.