Impregnacja drewna   W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Impregnacja zanurzeniowa

           Impregnacja zanurzeniowa należy do najbardziej rozpowszechnionej metody zabezpieczania więźby dachowej jak i konstrukcji drewnianych. Najczęściej wykonuje się ją w wannach zanurzeniowych o różnych wymiarach np. 12x2x1,5 [m]. Dużą popularnością w polskich tartakach cieszą się środki na bazie miedzi jak Korasit TS, zapewniające dobre zabezpieczenie drewna jak i trwały kolor wynikający z zawartości miedzi. Zaimpregnowane drewno nie musi być przechowywane pod dachem, ponieważ impregnat całkowicie utrwala się w drewnie. Także kolor jest odporny na wymywanie.

  Palność drewna:

          Drewno jako materiał konstrukcyjny posiada wiele zalet. W wielu miejscach jest to materiał, którego nie da się zastąpić. Od pewnego czasu nałożono ograniczenia w stosowaniu drewna jako materiał konstrukcyjny w budynkach użyteczności publicznej z uwagi na jego palność. Dzięki preparatom ogniochronnym można wydłużyć czas do zapalenia się konstrukcji drewnianej, ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni oraz zwiększyć szybkość zwęglania warstw powierzchniowych. Odpowiednie zabezpieczenie drewna pozwala na zmianę jego klasyfikacji z materiału łatwo zapalnego do trudno zapalnego bądź niezapalnego oraz na poszerzenie zakresu zastosowań tego materiału w budownictwie.  W temacie impregnacji zanurzeniowej do zaoferowania Państwu mamy następujące produkty:

  Korasit® TS- Środek na bazie miedzi, którego oprócz impregnacji w klasie I i II (Więźba dachowa) można użyć do zabezpieczania drewna w III klasie (piaskownice, doniczki). Z możliwością barwienia na kolor brązowy.

  Korasit® BQ- Standartowo bezbarwny, oparty na kwasie borowym środek do impregnacji w I i II klasie (więźba, konstrukcje). Z możliwością barwienia na kolor brązowy i zielony. Obecnie niedostępny!

  Additiv-U - Środek do zabezpieczania drewna oraz wyrobów z drewna przed działaniem ognia

 • Impregnacja ciśnieniowa

  Pod pojęciem impregnacji próżniowo-ciśnieniowej rozumie się technikę impregnacyjną drewna znaną już od ponad 150 lat. W metodzie tej wykorzystuje się dwie grupy środków Chromowe i Bezchromowe. Przy czym impregnat chromowy cechuje o wiele dłuższa tradycja stosowania. Metoda ta pozwala na możliwie głębokie przesycenie i równomierne rozmieszczenie soli impregnacyjnej w przesyconej części drewna, przy czym nasycalność drewna różnych gatunków może się znacznie między sobą różnić. Przesycenie części twardzielowej drewna jest z reguły niemożliwe.

  Impregnację próżniowo-ciśnieniową wykonuje się w autoklawach. Proces składa się z 3 głównych etapów:

  1. Próżnia wstępna,
  2. Nasycanie (przy podwyższonym ciśnieniu),
  3. Próżnia końcowa.

  W temacie impregnacji próżniowo-ciśnieniowej do zaoferowania Państwu mamy dwa typy produktów:

  1. Impregnat chromowy Korasit® CC
   Podobnie jak Korasit CCON jak i Imralit CCO, Korasit CC należy do grupy środków chromowych, lecz w porównaniu do nich nie zawiera kwasu borowego który jest w znacznym stopniu z drewna wymywany i obciąża środowisko  dlatego też kwas borowy stopniowo wycowywany będzie w przypadku impregnacji w III i IV klasie. Koncentrat soli do zastosowania w III i IV klasie impregnacji. Środki chromowe stosowane są w impregnacji próżniowo-ciśnieniowej od ponad 60 lat co świadczy o ich skuteczności. Dostępne opakowania 40 i 1500kg

  2. Impregnat bezchromowy Korasit® KS
   Wodorozpuszczalny, płynny i utrwalający się środek przeznaczony do zabezpieczania drewna. Środek z ponad 15 letnim pozytywnym doświadczeniem. Korasit® KS zawiera dwie substancje czynne w idealnej proporcji 1:1 Dzięki idealnej formule proporcji 1:1 obu biocydów w produkcie, osiągnięto bardzo szybki czas utrwalania substancji czynnych w drewnie, już po 2 dniach ponad 98 % środka impregnacyjnego jest utrwalone w drewnie. Dużą zaletą środka jest to, że nie zawiera żadnych substancji SVHC (Kwas borowy) czyli substancji sklasyfikowanych jako wzbudzające szczególne obawy. Można więc zaimpregnowane drewno oznaczać jako SVHC Free. Korasit® KS posiada rekomendacje techniczną ITB w zastosowaniach zaimpregnowanego drewna do celów konstrukcyjnych.

  Standartowo po impregnacji drewno nabiera zielono-oliwkowego koloru. Przy pomocy past barwiących można osiągnąć kolor brązowy lub szary.

  Z uwagi na złożoną specyfikację impregnatów do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej więcej informacji w kwesti technicznej jak i sprzedaży można uzyskać telefonicznie u przedstawicieli firmy Kurt Obermeier:

  Jakub Januszewicz 692 927 653

  Artur Baturo 609 300 718

 • Środek przeciwko siniźnie

  Sinizna i pleśnienie drewna

         Sinizna jest najliczniej występującym zjawiskiem wgłębnego barwienia drewna przez grzyby, zaliczanym do szerokiej grupy tzw. Barwic. Pozyskane z lasu drewno okrągłe lub świeżo wyprodukowana tarcica, a niekiedy także drewno konstrukcyjne w budynkach ulegają porażeniu przez grzyby siniznowe, wówczas gdy wilgotność materiału utrzymuje się przez dłuższy czas w przedziale wilgotności bezwzględnej 25 – 90 %. Poniżej i powyżej wskazanego zakresu wilgotności sinizna nie rozwija się. Wgłębne przebarwienie drewna obejmuje niekiedy całą strefę drewna bielastego lecz brak jest wyraźnego wpływu grzybów na strukturę materiału. W związku z tym wytrzymałość drewna nie lega zmniejszeniu. Uszkodzenia drewna odnoszą się niemal wyłącznie do sfery estetycznej lecz uciążliwość wady wynika z faktu, że zmiana koloru drewna ma trwały wgłębny charakter.

  bsm drewno